De Orde van Architecten is de wettelijke instantie die bevoegd is voor het opstellen en doen naleven van de deontologie en voor alle materies in verband met de toegang tot het beroep van architect.

Om hun beroep te mogen uitoefenen in België moeten alle architecten ingeschreven zijn op de Tabel van de Orde of de Lijst van stagiairs.


Contact

Orde Van Architecten
Tramstraat 59 • 9052 Zwijnaarde
raad.oost-vlaanderen@ordevanarchitecten.be
www.architect.be