Orde van Architecten - Raad Oost-Vlaanderen
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde - Gent
Tel: 09/241 80 70 - Fax: 09/241 80 79

Meer info: www.ordevanarchitecten.be
 

De Orde van Architecten is de wettelijke instantie die bevoegd is voor het opstellen en
doen naleven van de deontologie en voor alle materies i.v.m. de toegang tot het beroep
van architect.

Om hun beroep te mogen uitoefenen in BelgiŽ moeten alle architecten ingeschreven zijn
op de Tabel van de Orde of de Lijst van stagiairs.