Johan Wauman

 Johan Wauman, directeur

   

Seminariecentrum Gent

   

 Veronique De Corte, Coördinator seminariecentrum
 veronique.decorte@huisvandebouw.be

   

 Alexander Derie, barman
 

   

 Stéphanie Schijvens, onderhoud en logistiek
 

   

 Semra Özgunes, onderhoud en logistiek

   

Seminariecentrum Sint-Niklaas

   

 Kaat Van Remoortere, Coördinator seminariecentrum

   

 Leen Van Puyenbroeck, Medewerker onthaal, administratie & promotie